Kortkurs – ”Befriande bibelläsning”

Läser vi Bibeln på ett sätt som befriar? Kan ...