Läser vi Bibeln på ett sätt som befriar? Kan de gamla texterna hjälpa oss att tolka våra liv och värld idag? Hur hittar vi metoder för bibelsamtal som går på djupet? Är det möjligt att Bibeln kan bli redskap i ett förändringsarbete, både vad gäller våra egna liv och i arbetet för en rättvisare värld.