Om Edelvik

Intill det vackra Burträsket i Västerbottens inland ligger gården Edelvik

En levande och kreativ oas

Intill det vackra Burträsket i Västerbottens inland ligger gården Edelvik; uppförd 1817 av Gustaf Edelstam, dåvarande landshövding i Västerbotten. Långt senare, nämligen 1941 startade här folkhögskolan med samma namn.

Numera samsas utbildningsverksamhet, restaurang, vandrarhem, föreställnings- och konserthus, berättarstuga och konferensanläggning på samma gård, vilket ger oss vår levande och kreativa oas mitt i det norrländska lugnet.

Bygden är b.la. känt för sin starka berättartradition samt sina framgångsrika författare. Dessa kulturyttringar är två av flertalet kulturella profileringar som präglar vår verksamhet. Vi har dessutom ortens föreställnings- och konserthus på skolområdet, vilket erbjuder möjligheten att uppleva gästande uppsättningar.

Herrgården är fortfarande den centrala och samlande byggnaden på skolområdet men har nu omgärdats av flertalet hus.

Vi välkomnar dig till en plats med värme och kvalitet!

Svenska Kyrkan

Ända sedan starten 1941 har Svenska kyrkan i Luleå stift varit huvudman för Edelviks folkhögskola. Alla folkhögskolor har huvudmän, det kan vara folkrörelser, idéburna organisationer eller landsting och regioner.

Svenska kyrkan är rikstäckande och därför har Edelvik många systerskolor runt om i landet. Det finns ytterligare tre kyrkliga folkhögskolor inom Luleå stift.

Edelvik anordnar kurser och fortbildningar i samverkan med Luleå stift. Edelvik är även en resurs för kontrakt och församlingar inom stiftet, samt för nationell nivå, i Svenska kyrkan.

Edelvik ligger inom Burträsk församling; Burträsk Lövångers pastorat. Genom ett tätt samarbete med stift och pastorat kan folkhögskolan erbjuda regelbundna andakter och gudstjänster i sitt eget kapell. Körmusiken hörs också på Edelvik. Varje vecka övar ”En himla kör” i kapellet; en samverkan med Burträsk församling.

Länkar

Svenska kyrkan
Luleå stift
Burträsk församling