Allmän kurs

På Allmän kurs kan du läsa in grund- och gymnasieskolans teoretiska kurser. Kursen är anpassad till Gy 11 och studierna kan leda till grundläggande behörighet för högskolestudier. Du kan även läsa in särskilda behörigheter i många ämnen.

På Allmän kurs kan du läsa följande ämnen:

  • Svenska
  • Engelska
  • Matematik
  • Samhällskunskap
  • Religionskunskap
  • Historia
  • Naturkunskap

Längd: 1 – 3 år
Studietakt: heltid/deltid
Ingen kursavgift. Service/förbrukningsmaterial tillkommer.
Läsårstider: 2021-08-16 – 2022-06-03.
Kursen registrerad hos CSN.
Observera att rätten till studiemedel på gymnasienivå skiljer sig åt beroende på om du är över eller under 20 år.
Läs info på https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/att-studera-pa-folkhogskola/studiestod-csn

Löpande intag under hela året.

Matematik på distans

Hos oss kan du läsa in grundskolans och gymnasieskolans matematikkurser på distans.
Hör av dig till oss för detaljerad information!”

Ansök idag

Skicka in din ansökning så snart som möjligt för att korta ner handläggningstiden

Till ansökan

Lärare på kursen

Urban Stoltz

0914 - 795 100 urban.stoltz@edelvik.se

Lisa Larsson

0914 - 795 100 lisa.larsson@edelvik.se

Sandra Marklund

0914 - 795 100 sandra.marklund@edelvik.se

David Olofsson Studierektor

0914 - 795 100 david.olofsson@edelvik.se

Samtal med elever

Ansökan

Du ansöker enklast på webben i folkhögskolornas gemensamma system Schoolsoft. Första gången registrerar du ett konto på Schoolsoft – Mina sidor som du kan använda för att söka flera utbildningar hos oss och även till andra folkhögskolor.

Du kan också välja att skriva ut en ansökningsblankett och skicka med post.

Webbanmälan VT 2021
Webbanmälan HT 2021
Anmälan för utskrift

Med anledning av Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har hävt kravet på distansundervisning för all vuxenutbildning, vilket även gäller folkhögskolorna. Men att bedriva undervisning under pågående pandemi medför fortfarande risker. Edelviks folkhögskola arbetar aktivt med att anpassa lokaler och scheman för att åstadkomma fysisk distansering – gäller undervisning, raster och lunchservering. Handfat finns i anslutning till undervisningslokaler. Naturligtvis uppmanar vi alla som har förkylningssymptom att stanna hemma, gäller både lärare och deltagare.”