Filmscenografi och attributmakeri

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med filmscenografi eller attributmakeri för film. Inriktningsvalet sker vid ansökan. Utbildningarna omfattar två år av heltidsstudier som varvar teori med praktik. En stor del av utbildningstiden består av produktionsinriktat arbete. Samverkan sker med filmutbildningen och skådespelarutbildningen. I utbildningen ingår perioder av praktik som ger den studerade goda möjligheter till produktionserfarenhet och nätverksbyggande. Den inledande delen av utbildningstiden är gemensam för de två inriktningarna, sedan sker en successiv fördjupning inom respektive område: scenografi och attributmakeri.

Utbildning för scenografi och attributmakeri i norra Västerbotten är väletablerad inom den svenska filmbranschen och har sina rötter i den verksamhet som startade 1987 under arbetsnamnet Nordiska Scenografiskolan Skellefteå. Utbildningen har sedan dess utvecklats i etapper och har nu landat på Edelviks folkhögskola i en miljö som även rymmer både filmutbildning och skådespelarutbildning.

Utbildningen för filmscenografi och attributmakeri arbetar med ett problembaserade lärande, vilket ger den studerande goda möjligheter att utvecklas tekniskt och konstnärligt. I utbildningen jobbar vi med designprocesser, grundläggande filmkunskap, kulturhistoria, hantverksmetoder, attributmakeri, scenografibygge och ett antal gestaltningsprocesser riktat mot film.

Studietidens samlade erfarenheter kan bana väg för en yrkesverksamhet inom den svenska filmindustrin eller annan scenisk verksamhet så som teatrar, utställningsgestaltning o.s.v.

Studietiden kan även ge de nödvändiga erfarenheterna för att söka högre utbildningar inom områdena design, filmgestaltning, scenografi, digitaldesign etc.

Den svenska filmbranschen är under ständig utveckling och har behov av föryngring. Utsikterna att lyckas inom branschen handlar väldigt mycket om personlighet, intresse av att fungera i ett arbetslag, vara kreativ och lösningsfokuserad. Utbildningens praktiktid ger de studerande en unik möjlighet att ta de viktiga första stegen som kan mynna ut i ett filmarbetaryrke.

Kursmoment

I designprocessen ingår alla de delar som leder fram till en visuellgestaltning för film: manusanalys, gestaltningsidé, förvisualisering med modell, moodboard och tekniska beskrivningar.

Momentet ger de grundläggande insikterna i filmens berättarkomponenter där praktiska  moment ingår med kamera, ljus och ljud.

Momentet ger de studerande en orientering i stil- och konsthistoria samt berättandets historia som mynnar ut i filmens historia. Fokus ligger på bild och gestaltning genom historien.

Momentet ger insikter i scenografins och artefakternas möjligheter som berättarkomponenter i film. I momentet ingår även praktiska delar av verkstadsintroduktion, säkerhetsutbildning, färg, material och konstruktion.

I momentet ges möjlighet för dem som valt inriktningen scenografi att utveckla arbetsmetoderna för filmgestaltning utifrån manus. Momentet utvecklar även insikter i effektmakeri, scenografi för Tv-produktion.

I momentet ges möjlighet för dem som valt inriktningen attributmakeri att utveckla materialkännedom och arbetsmetoder för tillverkning av rekvisita och attribut för film. Momentet utvecklar även insikter i mask och effektmakeri.

Två perioder av praktik ingår i studietiden. Praktikperiod 1  sker under senare delen av vårterminen i åk 1 och praktikperiod 2 sker under vårvintern i åk 2. Praktikperioderna planeras i samförstånd med skolans personal. Utbildningarna ger en långvarig kontakt med branschen vilket borgar för goda möjligheter att komma ut på olika former av film- och teaterproduktioner för relevant praktik.

Utbildningstiden avslutas med ett slutprojekt där den studerande själv utvecklar en gestaltningsidé, antingen på egen hand eller i samverkan med andra. Här kan samverkan ske med andra utbildningar på skolan eller andra utbildningsaktörer eller aktörer i branschen för film och teater.

Slutprojektet planeras i god tid och den produktionsinriktade fasen sker under den sista delen av utbildningstiden.

Lärandemål

Studietiden ska ge de studerande:

  • grundläggande kunskaperna i designprocessen för film
  • grundläggande kunskaper i filmens berättarkomponenter och dess olika yrkesroller
  • grundläggande kunskaper i foto, ljus och redigering
  • grundläggande kunskaper i kulturhistoria för visuellgestaltning
  • goda kunskaper i material, konstruktion och säkerhet
  • en god insikt i yrkesrollen för en attributmakare
  • en god insikt i yrkesrollen för en scenograf
  • en god insikt i branschen för visuellgestaltning, film och teater

Det övergripande målet är att den studerande efter utbildningen ska ha utvecklat kunskaper som ger förutsättningar för arbete i produktionsmiljöer inom områdena film och teater. Studietiden ska även ge erfarenheter för studier på högre nivå.

Efter utbildningen får kursdeltagaren ett allmänt kursintyg .

Ansökan

Den 15 april påbörjas den första urvalsprocessen av ansökningar till kursen. Den andra omgången antagningar börjar den 15 maj. Därefter behandlas ansökningar löpande i mån av plats. Blir du inte antagen finns möjlighet att stå kvar som reserv med chans att bli antagen fram till dess att utbildningen startar.

Inriktningsval: filmscenografi eller attributmakeri görs i ansökan. Det är möjligt att ansöka till båda inriktningarna. Skolan gör då en prioritering. Redovisa vilken inriktning som är förstahandsvalet respektive andrahandsvalet.

Bifoga ett personligt brev till ansökan där du berättar om vem du är, din utbildningsbakgrund, varför du söker, vilka dina konstnärliga erfarenheter är, vilka intressen du har, hur du tycker att du fungerar i grupp och inkludera även en bild till ett arbete du har gjort – det kan vara ett konstnärligt fotografi, en tecknad bild, målning , en film. Ligger ditt material på webben, ge oss då länken till den sida du vill hänvisa till.

Urvalet utgår ifrån de personliga breven. Blir du inte antagen finns möjlighet att stå kvar som reserv med chans att bli antagen fram till dess att utbildningen startar.

Ansök idag

Skicka in din ansökning så snart som möjligt för att korta ner handläggningstiden.

Till ansökan

Kursinformation:

Längd: 2 år
Studietakt: heltid
Läsårstider 2024/2025: 2024-08-19 – 2025-06-09
Kursstart: Höst
Ingen kursavgift.
Service- / förbrukningsmaterialskostnad tillkommer.
Kursen är eftergymnasial och registrerad hos CSN.
Observera att rätten till studiemedel på gymnasienivå skiljer sig åt beroende på om du är över eller under 20 år.
Läs mer info på https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/att-studera-pa-folkhogskola/studiestod-csn/

För mer information maila Studierektor David Olofsson på david.olofsson@edelvik.se eller ring 0914-79 51 00.

Lärare på kursen

Kai Nedergård

0914 – 795 100
 kai.nedergard@ltu.se

Mattias Sjöstedt

0914 – 795 100
mattias.sjostedt@edelvik.se

Ansökan

Den 15 april påbörjas den första urvalsprocessen av ansökningar till kursen. Den andra omgången antagningar börjar den 15 maj. Därefter behandlas ansökningar löpande i mån av plats. Blir du inte antagen finns möjlighet att stå kvar som reserv med chans att bli antagen fram till dess att utbildningen startar.

Du ansöker enklast på webben i folkhögskolornas gemensamma system Schoolsoft. Första gången registrerar du ett konto på Schoolsoft – Mina sidor som du kan använda för att söka flera utbildningar hos oss och även till andra folkhögskolor.