Världen och jag

En ny seniorkurs på Edelvik

Under två 80-minuterslektioner utforskar vi vårt förhållande till vår omvärld. Vi lär oss om aktuella händelser i världen och tar hand om oss själva genom övningar som syftar till välbefinnande och friskvård.

Edelviks naturkunskapslärare Fanny ger möjlighet till diskussion om vad som händer i Sverige och världen med en koppling till miljö, kropp och hälsa. Vi tittar närmare på naturen och hur den påverkar oss samt hur vi påverkar den.

Dramapedagog Hjördis fokuserar på kropp och rörelse samt muntligt framställande.

Lektionerna ligger före och efter lunch på tisdagar under hela läsåret.

Läsårstider: 2022-08-18 – 2023-06-09

För mer information kontakta vår studie- och yrkesvägledare Linda Vikström linda.vikstrom@edelvik.se 0914-79 51 02

Ansök idag

Skicka in din ansökning så snart som möjligt för att korta ner handläggningstiden.

Till ansökan

Lärare på kursen

Hjördis Brännström

0914 – 795 100
hjordis.brannstrom@edelvik.se

Fanny Lundmark

0914 – 795 100
fanny.lundmark@edelvik.se

Ansökan

Webbanmälan VT 2023
Webbanmälan HT 2023
Anmälan för utskrift