Världen och jag

En ny seniorkurs på Edelvik

Under två 80-minuterslektioner utforskar vi vårt förhållande till vår omvärld. Vi lär oss om aktuella händelser i världen och tar hand om oss själva genom övningar som syftar till välbefinnande och friskvård.

Edelviks naturkunskapslärare Fanny ger möjlighet till diskussion om vad som händer i Sverige och världen med en koppling till miljö, kropp och hälsa. Vi tittar närmare på naturen och hur den påverkar oss samt hur vi påverkar den.

Dramapedagog Hjördis fokuserar på kropp och rörelse samt muntligt framställande.

Lektionerna ligger före och efter lunch på tisdagar under hela läsåret.

Ansök idag

Skicka in din ansökning så snart som möjligt för att korta ner handläggningstiden

Till ansökan

Lärare på kursen

Hjördis Brännström

0914 - 795 100 hjordis.brannstrom@edelvik.se

Fanny Lundmark

0914 - 795 100 fanny.lundmark@edelvik.se

Ansökan

Webbanmälan
Anmälan för utskrift

Med anledning av Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har hävt kravet på distansundervisning för all vuxenutbildning, vilket även gäller folkhögskolorna. Men att bedriva undervisning under pågående pandemi medför fortfarande risker. Edelviks folkhögskola arbetar aktivt med att anpassa lokaler och scheman för att åstadkomma fysisk distansering – gäller undervisning, raster och lunchservering. Handfat finns i anslutning till undervisningslokaler. Naturligtvis uppmanar vi alla som har förkylningssymptom att stanna hemma, gäller både lärare och deltagare.”