Afasikurs på distans

En onlinekurs för dig som har afasi och som vill träna att tala, läsa och skriva och som vill träffa andra personer med afasi från landets alla delar.
Afasikursen erbjuder en bra språklig och social rehabilitering.

Ur kursinnehållet

Talövningar
Läs- och skrivövningar
Sifferövningar
Konstvetenskap

Längd: 2 år
Läsårstider 2024/2025: 2024-08-19 – 2025-06-09

Kursintyg

Efter utbildningen får kursdeltagaren ett allmänt kursintyg.

Ansökan och information

Kontakta David Olofsson, studierektor david.olofsson@edelvik.se
Tel. 0914 – 795 116

Lärare på kursen

Lisa Larsson

0914 – 795 100
lisa.larsson@edelvik.se

Fanny Lundmark

0914 – 795 100
fanny.lundmark@edelvik.se