Afasikurs på distans

En onlinekurs för dig som har afasi och som vill träna att tala, läsa och skriva och som vill träffa andra personer med afasi från landets alla delar.
Afasikursen erbjuder en bra språklig och social rehabilitering.

Ur kursinnehållet

Talövningar
Läs- och skrivövningar
Sifferövningar
Naturkunskap
Samhällskunskap
Konstvetenskap

Längd: 2 år
Läsårstider: 2023-08-28 – 2024-05-31

Kursintyg

Efter utbildningen får kursdeltagaren ett allmänt kursintyg.

Ansökan och information

Kontakta: Lisa Larsson, språklärare och kursansvarig lisa.larsson@edelvik.se
Tel. 0914 – 795 100

För mer information kontakta kursansvariga:

Lisa Larsson, språklärare
tel. 0914 – 795 100

Annika Johansson, elevassistent med ansvar för boendet
tel. 0914 – 795 112
mobil 072 – 707 71 12

Länkar

Lärare på kursen

Lisa Larsson

0914 – 795 100
lisa.larsson@edelvik.se

Urban Stoltz

0914 – 795 100
urban.stoltz@edelvik.se

Fanny Lundmark

0914 – 795 100
fanny.lundmark@edelvik.se