Konst NU

En norrländsk konstutbildning med hållbarhet som mål

I utbildningen har vi ambitionen att arbeta med hållbarhetsfrågor ur många perspektiv. Under arbetets gång tittar vi på hållbarhet ur ett miljö-, socialt-, jämställdhets-, jämlikhets-, ekonomiskt-, normkritiskt-, globalt-, och regionalpolitiskt perspektiv. Vi arbetar aktivt med återbruk, och utvecklar användningen av lokalt förankrade material som exempelvis ull och lera.

Vi ger dig breda kunskaper och färdigheter inom det konstnärliga området, och möjligheter att utveckla ditt skapande och egna uttryck inom bild, textil och keramik. Erfarna huvudlärare, och regionala konstnärer och konsthantverkare som gästlärare och föreläsare, ger dig en bra grund att stå på.

En veckas naturnära arbete i de västerbottniska fjällen, samt andra inspirerande studieresor ingår i kursen.

Att uttrycka sig är en demokratisk rättighet. Här tränar vi att använda oss av bild och form, olika textila och keramiska material för kommunikation. Visst vore det väl fantastiskt att kunna kommentera samtiden, med hopp om att göra skillnad!

Utbildningen är förberedande för högre studier för dig som vill arbeta som konstnär, konsthantverkare, arkitekt, inredningsarkitekt, formgivare, grafisk formgivare, produktdesigner, hantverkslärling, eller pedagogiska yrken som bildlärare, textillärare eller hantverkspedagog.

Bildverkstan

Här bedrivs arbetet utifrån uppgifter inom teckning, måleri samt grafiska – och digitala tekniker. Detta varvas med studier av den samtida konsten, både lokalt och internationellt. Vi experimenterar med färg och form och kombinerar moderna och traditionella tekniker i syfte att utveckla det egna bildspråket. Naturen och andra motiv nyttjar vi för så väl avbildning som för abstraktioner. Modellstudier, färg -, material- och perspektivlära ingår i utbildningen. Vi besöker även utställningar i närliggande städer.

Textilverkstaden

Vi ägnar oss åt grunderna till fritt textilt bild och formarbete. Här får du vara med om ullens väg från klippning till färdigt garn, och lära dig att karda, tova och spinna. På hösten växtfärgar vi vid en vacker skogstjärn. I kursen får du möjlighet att lära dig grunderna i vävning. Formgivning av de vävda föremålen är också en spännande utmaning. Andra tekniker och material såsom batikfärgning, screentryck, stämpeltryck, applikation och broderi kombineras med praktiska och teoretiska övningar i materiallära, färglära, färgnings tekniker, komposition, och mönsterrapportering. Du får möjlighet att experimentera och undersöka dina och det textila materialets uttryck i bild, form och brukstextilier. En orientering i textilkonstens historia, samt en inblick i den samtida textilkonsten och konsthantverket ingår också.

Ansök idag

Skicka in din ansökning så snart som möjligt för att korta ner handläggningstiden.

Till ansökan

Keramikverkstan

Vi arbetar både med brukskeramik och skulptur i olika slags leror, från lokala naturleror till stengodsleror och raffinerad fransk porslinslera. Formningsteknikerna lär vi från grunden. Du kommer att få chans att lära dig bland annat tumning, kavling, ringling, och drejning. När vi skulpterar är det ibland realistiska studier som är målet, andra gånger mer kreativa egna formexperiment. I kursen ingår ett avsnitt om tillverkning och användning av gipsformar. Tekniker och material för struktur, dekor och färgsättning går vi igenom. Vi arbetar med engober, under-och påglasyrfärger, och glasyrer. Du kommer att få lära dig att själv blanda till engober och glasyrer, samt få en teoretisk orientering i glasyrkemi. Vi använder oss huvudsakligen av elektriska ugnar, men provar på andra bränningstekniker, bland annat Raku. Formgivning av brukskeramik, en orientering i keramikhistoria, samt en inblick i det samtida keramiska konsthantverket ingår också.

Konstvetenskap/profilämnesteori

Vi går igenom konsthistorien, från de allra första bilderna fram till samtidens konst.
Vi jobbar både teoretiskt och med praktiska övningar där konsthistorien får inspirera oss i det egna skapandet.
Vi fördjupar oss i lokala konstnärer och belyser den samiska konsten.

Foto och digital bildbearbetning

Vi går igenom grunderna vid fotografering och kamerans funktioner. På skolan finns det möjlighet att låna digitala systemkameror.
Vi fotar i olika miljöer samt bearbetar våra foton i olika bildredigeringsprogram.
Vi jobbar med olika teman och du kommer att få möjlighet att ställa ut egna foton.

Åk 2:

Variant 1:

År 2 är ett praktisk och teoretiskt fördjupningsår. Undervisningen sker i två verkstäder.  Bild + keramik eller bild + textil. I ansökan anger du vilket av ämnena textil eller keramik som du väljer.

2 dag/ v sker undervisningen tillsammans med åk 1. Denna undervisning är lärarledd. 2 dagar /v är handledd tid i ditt fördjupningsämne. Då har du tillgång till åk 1:s undervisande lärare. Lokal kan variera. 1 dag / v är teoretisk fördjupning inom ditt valda ämne.

Fördjupningen i ditt valda ämne bygger på projektidéer som du och din handledare formulerar vid terminsstart och följer upp löpande.

Variant 2:

Åk 1 och 2 studerar tillsammans, men där åk 2 utgör ett fördjupningsår. Terminerna är indelade i tre perioder och undervisningen i två av de tre verkstäderna pågår parallellt. Fördelningen är lika mellan textil-, keramik- och bildverkstaden.

Det finns möjlighet att söka direkt till Åk 2. då behöver vi få se arbetsprover och/eller dokumenterad erfarenhet som motsvara kunskaper förvärvade i Åk1 (ca 320 timmar inom den valda specialiseringen)

Antagning sker genom ansökan samt telefonintervju.

Längd: 1 till 2 år
Studietakt: heltid
Läsårstider 2024/2025: 2024-08-19 – 2025-06-09
Antagning: höst och vår
Kursen är på gymnasienivå och registrerad hos CSN.
Observera att rätten till studiemedel på gymnasienivå skiljer sig åt beroende på om du är över eller under 20 år.
Läs info på https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/att-studera-pa-folkhogskola/studiestod-csn/

För mer information maila Studierektor David Olofsson på david.olofsson@edelvik.se eller ring 0914-79 51 00.

Lärare på konstutbildningen

Pär Axelsson

0914 – 795 100
par.axelsson@edelvik.se

Eva Dahlberg-Axelsson

0914 – 795 100
eva.d.axelsson@edelvik.se

Maria Lindkvist
Marknadsföring

0914 – 795 116
maria.lindkvist@edelvik.se

Åsa Renström Olofsson

0914 – 795 100
asa.r.olofsson@edelvik.se

Ansökan

Den 15 april påbörjas den första urvalsprocessen av ansökningar till kursen. Den andra omgången antagningar börjar den 15 maj. Därefter behandlas ansökningar löpande i mån av plats. Blir du inte antagen finns möjlighet att stå kvar som reserv med chans att bli antagen fram till dess att utbildningen startar.