Vård- och omsorgsutbildning

Utbildning för dig som vill arbeta med att stödja och vårda människor i olika omvårdnadssituationer.

Det finns en stor efterfrågan på utbildad personal inom vård och omsorg vilket ger dig goda chanser till arbete efter din utbildning.
I alla omvårdnadsyrken handlar det om att möta människor som behöver din hjälp eller stöd på något sätt.
Vårdutbildningen på Edelviks folkhögskola motsvarar en fullständig grundutbildning inom vård och omsorg där du kan bli anställningsbar som undersköterska, stödassistent eller personlig assistent. Efter avslutad utbildning kan kurserna konverteras till betyg (E) på VUX.

Läsårstider: 2021-08-16 – 2022-06-03
Utbildningstid: 2 år
Studietakt: Halvfart, 50%. 2 dagar i veckan med egna studier utanför skolan.
Krav: Godkänt betyg i matematik och svenska på grundskolenivå.
Se ”Särskilda kriterier för antagning”
Kursen är på gymnasienivå och registrerad hos CSN.
Observera att rätten till studiemedel på gymnasienivå skiljer sig åt beroende på om du är över eller under 20 år.
Läs info på https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/att-studera-pa-folkhogskola/studiestod-csn/

Särskilda kriterier för antagning
Utifrån i ansökan angivna referenser och intervju med den sökande gör Edelvik en bedömning om denne på ett meningsfullt sätt kan tillgodogöra sig undervisningen.

För att bli godkänd på kursen behöver du även gymnasieskolans Svenska 1 och Samhällskunskap 1a1. Om du saknar dessa kurser har du möjlighet att läsa dem på Edelvik parallellt med utbildningen.

Kan kombineras med studier eller arbete.

Programgemensamma kurser

  • Anatomi och fysiologi 1 och 2
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2
  • Gerontologi och geriatrik
  • Hälso- och sjukvård 1 och 2
  • Omvårdnad 1 och 2
  • Psykiatri 1 och 2
  • Psykologi 1
  • Social omsorg 1 och 2
  • Vård- och omsorg specialisering

Serviceavgift 200 kr/mån under läsåret.

Den 15 april påbörjas den första urvalsprocessen till Vård- och omsorgsutbildningen. Ansökningarna behandlas löpande och antagning sker i mån om plats.

 

Ansök idag

Skicka in din ansökning så snart som möjligt för att korta ner handläggningstiden

Till ansökan

Lärare på kursen

Eva Löfving

0914 - 795 100 eva.lofving@edelvik.se

Ansökan

Vi hanterar ansökningar löpande i mån av plats ända tills utbildningen startar.
Du ansöker enklast på webben i folkhögskolornas gemensamma system Schoolsoft. Första gången registrerar du ett konto på Schoolsoft – Mina sidor som du kan använda för att söka flera utbildningar hos oss och även till andra folkhögskolor.

Du kan också välja att skriva ut en ansökningsblankett och skicka med post.

Webbanmälan
Anmälan för utskrift

Med anledning av Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har hävt kravet på distansundervisning för all vuxenutbildning, vilket även gäller folkhögskolorna. Men att bedriva undervisning under pågående pandemi medför fortfarande risker. Edelviks folkhögskola arbetar aktivt med att anpassa lokaler och scheman för att åstadkomma fysisk distansering – gäller undervisning, raster och lunchservering. Handfat finns i anslutning till undervisningslokaler. Naturligtvis uppmanar vi alla som har förkylningssymptom att stanna hemma, gäller både lärare och deltagare.”