Afasikurs

Afasikursen är en kurs för dig som har afasi och som vill träna att tala, läsa och skriva och som vill träffa andra personer med afasi. Edelvik erbjuder en unik miljö som främjar möten mellan människor i alla åldrar. Kursens längd är 1-3 år, beroende på deltagarens önskemål och behov.

Under prova på-veckan kommer du att få vara med om en vanlig vecka på afasikursen. Du får delta i talövningar, läs- och skrivövningar, sifferövningar, samhällskunskap, dataträning och friskvård. Du får också en bra språklig och social rehabilitering.

Prova på afasikurs under ht 2021: Höstterminens prova-på-vecka infaller vecka 43, 26/10 – 28/10

Kostnad med boende: 1000 kr
Kostnad utan boende: 800 kr

Anmälan görs på

Tel: 0914-795 100
E-post: info@edelvik.se

Ansök idag

Skicka in din ansökning så snart som möjligt för att korta ner handläggningstiden.

Till ansökan

För mer information kontakta kursansvariga:

Lisa Larsson, språklärare
tel. 0914 – 795 100

Annika Johansson, elevassistent med ansvar för boendet
tel. 0914 – 795 112
mobil 072 – 707 71 12

Anmälan görs på

Tel: 0914-795 100
E-post: info@edelvik.se