Gynna livet – En inre och yttre omställningsresa

Kurstid: 6 september 2021- 17 april 2022
Studietakt: Deltid 50% (10 tim/ vecka) i 30 veckor
Kostnad: Undervisningen är kostnadsfri, en serviceavgift på 400 kronor tas ut för hela kursen. Se nedan om kostnad för internat.
Kursledare: Emma Nyman
Upplägg: Distanskurs med sex fysiska tredagarsträffar *)
Studiebidrag: Kursen är berättigad till studiemedel
Observera att rätten till studiemedel på gymnasienivå skiljer sig åt beroende på om du är över eller under 20 år.
Läs info på https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/att-studera-pa-folkhogskola/studiestod-csn/

Under höstterminen hålls de fysiska träffarna på Munkvikens lägergård och under vårterminen hålls de på Edelviks folkhögskola. Träffarna sker 10-12 september, 15-17 oktober, 19-21 november, 28-30 januari, 25-27 februari och 15-17 april. Vi börjar kl 10 på fredagen och slutar kl 15 på söndagen.
*) Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Fysiska träffar kan om det blir nödvändigt ersättas med digitala.

En gång mellan varje gång vi träffas fysiskt har vi en digital träff på kvällstid.

Mellan träffarna görs hemuppgifter och visst litteraturstudium och under året får du fördjupa dig i ett eget valt arbete (enskilt eller i grupp).

Träffarna är obligatoriska.

Frågor om kursinnehåll:
Emma Nyman, emma@uppstroms.se eller 070-274 64 55

Frågor om skolan, boende, mat, resor: david.olofsson@edelvik.se

Kostnad för internat

Höstterminens träffar på Munkviken: Mat och logi (middag ingår) kostar 1745 kronor per kurstillfälle (enkelrum) resp. 1525 kronor (dubbelrum). För den som ordnar eget boende men vill ha lunch och fika under kursdagarna är priset 690 kronor, då ingår alltså inte frukost och middag. Meddela önskemål en vecka innan.

Hämtning och skjuts till/från Lövånger fredag resp söndag går att ordna. Meddela önskemål en vecka innan.

Vårterminens träffar på Edelvik: Mat och logi (middag ordnar man själv, Burträsks värdshus rekommenderas) kostar 1400 kronor per kurstillfälle (enkelrum med egen dusch) resp. 1200 kronor (enkelrum med gem. dusch). Motsvarande i dubbelrum kostar 1200 kr resp. 1000 kr. För den som ordnar eget boende men vill ha lunch och fika under kursdagarna är priset 300 kronor, då ingår alltså inte frukost. Meddela önskemål en vecka innan.

Ladda ner kursplan

Ansök idag

Skicka in din ansökning så snart som möjligt för att korta ner handläggningstiden

Till ansökan

Kursbeskrivning

Vi lever i en tid där många frågor ställs på sin spets. Hur hanterar vi det klimatnödläge som råder och de akuta hot som finns mot den biologiska mångfalden? Hur ställer vi om så att även våra barn och barnbarn har en planet de kan leva på? Hur hushållar vi med resurserna så de räcker åt allt och alla?

Den här kursen handlar om vad vi gör nu. Den handlar om omställning och hållbarhet, på ett inre och yttre plan, och om att söka nya vägar framåt. Den tar upp en rad olika teman och ämnen som hör ihop med planetens överlevnad och människans del i helheten.

Kursen låter existentiella och teologiska perspektiv ta plats. Hur påverkas vi och vår inre människa av det som händer runt omkring oss? Var finns hopp? Hur orkar vi arbeta för den värld vi vill ha?

Som en röd tråd genom kursen finns befriande bibel, som är ett sätt att läsa bibeln sprunget ur den latinamerikanska befrielseteologin. I befriande bibel står livet i fokus och en viktig utgångspunkt är att ständigt ställa sig frågan: ”Vad gynnar livet?” Befriande bibel tar avstamp i vardagen och vill ge mod och kraft att arbeta för en förändrad verklighet där ekonomisk, social och ekologisk rättvisa får råda. Vi använder befriande bibels förhållningssätt för att samtala om det som väcks i oss under kursen.

Kursen vill vara en plats för provtänk där vår världsbild, självbild och gudsbild får utmanas. Vi försöker vända på perspektiv och hierarkier, vi ifrågasätter rådande maktstrukturer, vedertagna sanningar och normer i både samhälle och kyrka. Vi använder våra egna erfarenheter, vi delar våra tankar med varandra, vi gör kursen tillsammans. Kursen är handlingsinriktad och vill få oss att funderar över hur våra samtal och våra reflektioner kan få praktiska konsekvenser i våra liv.

Teman på kursen

– Befriande bibel (förhållningssätt inspirerat från latinamerikanskt sätt att läsa bibeln, vara kyrka och tolka sig själv och omvärlden)
– Världsläget och omvärldsanalys, lokala och globala röster
– Omställningsrörelsen, hållbarhetsbegreppet
– Naturens rättigheter, äganderätt, resursfördelning, kolonialism, ekoteologi
– Skogen, biologisk mångfald
– Självhushållning, regenerativt jordbruk, permakultur, matsuveränitet, mindre konsumistisk livsstil
– Mystik och förnöjsamhet, politik och aktion

Kursledaren

Emma Nyman bor i Näsåker i Ångermanland på en liten självhushållningsgård med sin man och sina två barn. Hon är präst i Svenska kyrkan och hon har i flera år bott i Latinamerika och levt med den befrielseteologiska kyrkan och lärt sig om befrielseteologi och befriande bibelläsning. Hon funderar mycket kring hur ett hållbart liv kan se ut i vår tid och hon tycker om att utmana sin tanke och se hur alternativa vägar framåt kan gestalta sig.

Ansökan

Du ansöker enklast på webben i folkhögskolornas gemensamma system Schoolsoft. Första gången registrerar du ett konto på Schoolsoft – Mina sidor som du kan använda för att söka flera utbildningar hos oss och även till andra folkhögskolor.

Ansökan är stängd

Webbanmälan

Med anledning av Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har hävt kravet på distansundervisning för all vuxenutbildning, vilket även gäller folkhögskolorna. Men att bedriva undervisning under pågående pandemi medför fortfarande risker. Edelviks folkhögskola arbetar aktivt med att anpassa lokaler och scheman för att åstadkomma fysisk distansering – gäller undervisning, raster och lunchservering. Handfat finns i anslutning till undervisningslokaler. Naturligtvis uppmanar vi alla som har förkylningssymptom att stanna hemma, gäller både lärare och deltagare.”