Drama för funktionsnedsatta

Kurs i samarbete med Dagcenter i Burträsk

Vi sjunger och rör oss till musik, dramatiserar olika handlingar utifrån erfarenheter eller berättelser från böcker.
Träning av kroppshållning i form av balansövningar, rytmiska övningar för medvetandegöra sin egen kropp.
Slutar alltid med avspänning och en hejdåsång.

Hälsningar
Hjördis Brännström,
Edelviks folkhögskola
Skellefteväg 1 93132 Burträsk
tel 0910-84023 (hem), 0914-795100 (arb)