Bilden som språk

Tillsammans med våra erfarna lärare får du möjlighet att utveckla ditt bildspråk, att uttrycka dig med konsten som uttrycksmedel. Vi arbetar med olika tekniker inom teckning, måleri och skulptur. Vad är din berättelse?

Varje onsdag 08.50 – 15.40 under hela läsåret 2021-2022 med start 18 augusti.

Ansök idag

Skicka in din ansökning så snart som möjligt för att korta ner handläggningstiden

Till ansökan

Lärare på kursen

Pär-Erik Wikström Elevassistent

0914 - 795 112 par-erik.wikstrom@edelvik.se

Åsa Renström Olofsson

0914 - 795 100 asa.r.olofsson@edelvik.se

Ansökan

Webbanmälan
Anmälan för utskrift

Med anledning av Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har hävt kravet på distansundervisning för all vuxenutbildning, vilket även gäller folkhögskolorna. Men att bedriva undervisning under pågående pandemi medför fortfarande risker. Edelviks folkhögskola arbetar aktivt med att anpassa lokaler och scheman för att åstadkomma fysisk distansering – gäller undervisning, raster och lunchservering. Handfat finns i anslutning till undervisningslokaler. Naturligtvis uppmanar vi alla som har förkylningssymptom att stanna hemma, gäller både lärare och deltagare.”