Vi lever i en tid där många frågor ställs på sin spets. Hur hanterar vi det klimatnödläge som råder och de akuta hot som finns mot den biologiska mångfalden? Hur ställer vi om så att även våra barn och barnbarn har en planet de kan leva på? Hur hushållar vi med resurserna så de räcker åt allt och alla?

Den här kursen handlar om vad vi gör nu. Den handlar om omställning och hållbarhet, på ett inre och yttre plan, och om att söka nya vägar framåt. Den tar upp en rad olika teman och ämnen som hör ihop med planetens överlevnad och människans del i helheten.

Läs mer om utbildningen här