Träffa dina blivande lärare och se lokalerna.
Videorna hittar du på @edelviks
Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss direkt om du har några frågor!

Linda Vikström Studie- & yrkesvägledare
0914/79 51 02
info@edelvik.se

Afasikurs

Konstverkstad på deltid

Konst.nu

Konst.nu

Världen och jag

Bilden som språk

Bilden som språk

Vård- o omsorgsutbildningen

Skådespelarutbildningen

Filmutbildningen

Allmän kurs