Anmälan till det samiska konfirmandlägret 2021.
Kontaktperson: Kristina Sundin, Projektledare/pedagog Edelviks folkhögskola, 0914-795106, kristina.sundin@edelvik.se

Mer information om samiskt konfirmandläger finns på Svenska kyrkans hemsida via denna länk:
Info på svenskakyrkan.se

Mer information om anmälan till 2021 års läger finns på Svenska kyrkans hemsida via denna länk:
Info om anmälan till 2021 års läger på svenskakyrkan.se