Edelvik logotyp
  • image01
  • image02
  • image03

Svenska kyrkan

Ända sedan starten 1941 har Svenska kyrkan i Luleå stift varit huvudman för Edelviks folkhögskola. Alla folkhögskolor har huvudmän, det kan vara folkrörelser, idéburna organisationer eller landsting och regioner.

Svenska kyrkan är rikstäckande och därför har Edelvik många systerskolor runt om i landet. Det finns ytterligare tre kyrkliga folkhögskolor inom Luleå stift.

Edelvik anordnar kurser och fortbildningar i samverkan med Luleå stift. Edelvik är även en resurs för kontrakt och församlingar inom stiftet, samt för nationell nivå, i Svenska kyrkan.

Edelvik ligger inom Burträsk församling; Burträsk Lövångers pastorat. Genom ett tätt samarbete med stift och pastorat kan folkhögskolan erbjuda regelbundna andakter och gudstjänster i sitt eget kapell. Körmusiken hörs också på Edelvik. Varje vecka övar ”En himla kör” i kapellet; en samverkan med Burträsk församling.

Länkar