Edelvik logotyp
 • image01
 • image02
 • image03

afasikurs

En kurs för dig som har afasi och som vill träna att tala, läsa och skriva och som vill träffa andra personer med afasi. Edelvik erbjuder en unik miljö som främjar möten mellan människor i alla åldrar.

Kursens röda tråd är språkträning. För att den ska fungera får vi hjälp av logoped som regelbundet besöker kursdeltagarna.

Afasikursen erbjuder en bra språklig och social rehabilitering

Ur kursinnehållet

 • Talövningar
 • Läs- och skrivövningar
 • Alternativa kommunikationssätt / samtalsstödsmodeller
 • Sifferövningar
 • Datorstödd språkträning
 • Samhällskunskap
 • Projektarbete
 • Friskvård
 • Kropp och tanke/rytm
 • Finmotorisk träning
 • Studiebesök

Längd: 1-3 år, beroende av varje deltagarens behov
Studietakt: 100 % - studieveckor på skolan varvas med hemmaveckor med uppgifter.
Läsårstider: 2018-08-20 - 2019-06-07

 

Ansökan

Löpande antagning.

Anmälan görs på särskild blankett:

 

Bidrag till mat och logi

Bidrag till mat och logi kan sökas hos landsting, hemkommun och/eller arbetsgivare. Färdtjänst söks hos hemkommun. Undersök dina möjligheter och sök bidrag i god tid. Edelvik kan vara behjälplig med rådgivning vid bidragsansökan.

Edelvik har ett boende anpassat för personer med funktionsnedsättningar.

Kursintyg

Efter utbildningen får kursdeltagaren ett allmänt kursintyg.

 

Vi erbjuder prova på-veckor under hösten och våren. Välkommen att anmäla dig till dessa för att se om kursen kan vara något för dig!
Mer om prova på-veckorna hittar du på
» Prova på afasikurs

 

För mer information kontakta kursansvariga:

Lisa Larsson, språklärare
tel. 0914 - 795 100

Annika Johansson, elevassistent med ansvar för boendet
tel. 0914 - 795 112
mobil 072 - 707 71 12

 

Personal på afasikursen

Lisa Larsson

Lisa Larsson
 

Urban Stoltz

Urban Stoltz
 

Sandra Marklund

Sandra
Marklund

Hjördis Brännström

Hjördis
Brännström

David Olofsson

David
Olofsson

Annika Johansson

Annika
Johansson

Per-Erik Wikström

Per-Erik
Wikström

Susanne Lindgren

Susanne
Lindgren

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare

Linda Vikström svarar på frågor som gäller studier eller studiemedel.

0914 - 795 102
linda.vikstrom@edelvik.se

 

Länkar